Γλαύκωμα και Διαθλαστική χειρουργική.

26/2-1/3/2015 29ο Διεθνές Συνέδριο Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

Ομιλητής: Νικόλαος Π. Ματθαίου Χειρ. Οφθαλμίατρος

26/2/2015 « Ιδιαίτερες και συνδυαμένες επεμβάσεις καταρράκτη: Συνδιαχείρηση καταρράκτη, γλαυκώματος και μεταμόσχευσης κερατοειδούς »
27/2/2015 « Διεγχειρητικές πρακτικές αντιμετώπισης χαλαρής ίριδος/στενής κόρης και χαλαρής Ζίννειου ζώνης »
1/3/2015 « Γλαύκωμα και Διαθλαστική Χειρουργική »