Εξετάσεις

Κατά την επίσκεψή σας στο ιατρείο καλό θα είναι να φέρνετε πάντα μαζί σας τα γυαλιά σας, τα ονόματα όλων των φαρμάκων που παίρνετε, ακόμη και για μη οφθαλμολογικές παθήσεις, τα κολλύριά σας, καθώς και όποιες προηγούμενες οφθαλμολογικές ή αιματολογικές εξετάσεις έχετε κάνει.

Το ιατρείο είναι πιστοποιημένο για ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Παρακαλούμε να φέρνετε πάντα μαζί σας το βιβλιάριό σας και το ΑΜΚΑ σας.

Στο ιατρείο πραγματοποιούνται οι εξής εξετάσεις:

Πλήρης οφθαλμολογική εξέταση

– Μέτρηση οπτικής οξύτητας
– Μέτρηση συνταγής γυαλιών
– Κλινική εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία
– Τονομέτρηση
– Βυθοσκόπηση

Πλήρης μελέτη γλαυκώματος

Πέραν της πλήρους οφθαλμολογικής εξέτασης περιλαμβάνονται και:

– Ημερησία καμπύλη πιέσεως
– Παχυμετρία
– Γωνιοσκοπία
– Οπτικά πεδία – αυτόματη περιμετρία
– Οπτική τομογραφία οπτικού νεύρου (OCT) και προσθίου ημιμορίου

Πλήρης μελέτη παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, όπως διαβητική αμβφιβληστροειδοπάθεια, εκφύλιση ωχράς κλπ

Πέραν της πλήρους οφθαλμολογικής εξέτασης περιλαμβάνονται και:

– Αξιολόγηση με Amsler Chart
– Οπτική τομογραφία ωχράς (OCT)

Πλήρης παιδοφθαλμολογική εξέταση

– Μέτρηση οπτικής οξύτητος
– Μέτρηση συνταγής γυαλιών με ή χωρίς σκιασκοπία
– Κλινική εξέταση με φορητή η σταθερή σχισμοειδή λυχνία
– Τονομέτρηση με ειδικό τονόμετρο για βρέφη και παιδιά που δεν απαιτεί ενστάλλαξη σταγόνων
– Βυθοσκόπηση
– Εκτίμηση αντίληψης χρωμάτων
– Ορθοπτική μελέτη με εκτίμηση διόφθαλμης όρασης, στερεοσκοπικής όρασης,  αμβλυωπίας, στραβισμού

Μελέτη δυσθυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας

Πέραν της πλήρους οφθαλμολογικής εξέτασης περιλαμβάνονται και:

– Κλινική κατηγοριοποίηση
– Εξοφθαλμομετρία
– Οπτικά πεδία

Εξειδικευμένες εξετάσεις

– Οπτικά πεδία
– Οπτική τομογραφία ( OCT )
– Παχυμετρία κερατοειδούς
– Εξοφθαλμομετρία
– Βιομετρία
– Υπερηχογραφία