Γλαύκωμα και Διαθλαστική χειρουργική.

26/2-1/3/2015 29ο Διεθνές Συνέδριο Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

Ομιλητής: Νικόλαος Π. Ματθαίου Χειρ. Οφθαλμίατρος

26/2/2015 “Ιδιαίτερες και συνδυαμένες επεμβάσεις καταρράκτη: Συνδιαχείρηση καταρράκτη, γλαυκώματος και μεταμόσχευσης κερατοειδούς”
27/2/2015 “Διεγχειρητικές πρακτικές αντιμετώπισης χαλαρής ίριδος/στενής κόρης και χαλαρής Ζίννειου ζώνης”
1/3/2015 “Γλαύκωμα και Διαθλαστική Χειρουργική”