Επιστημονική ημερίδα Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Αθηνών

15/12/2012 – Επιστημονική ημερίδα Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα

Συμμετοχή στην Στρογγυλή Τράπεζα Γλαυκώματος με θέμα την διαχείριση δύσκολων περιστατικών γλαυκώματος.