18ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος

30-31/03/2012 – 18ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος, Αθήνα

Αναφορά στις εξελίξεις χειρουργικής διαχείρισης του γλαυκώματος και νέων φαρμάκων με βάση την νευροπροστασία.