2ο Οφθαλμόραμα 2011

5/11/2011 – Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, Αθήνα-2ο Οφθαλμόραμα 2011

Ετήσια βιβλιογραφική ενημέρωση για τον καταρράκτη, το γλαύκωμα, την διαθλαστική χειρουργική, τις φλεγμονές του οφθαλμού, και τις παθήσεις βυθού και του κόγχου.