Γλαύκωμα και Διαθλαστική Χειρουργική

20-23/2/2014 28o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφθάλμιων Φακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

Ομιλητής: Νικόλαος Π. Ματθαίου Χειρ. Οφθαλμίατρος
Nikos