47ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

28-31/5/2014 – 47ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη

Πρόεδρος Επιτροπής, Συντονιστής, Ομιλητής

Συντονιστής: “Απεικονιστικά στο Γλαύκωμα”. Παρακολουθείστε την συνεδρία στο http://www.livemedia.gr/video/81184

Ομιλητής: ” OCT προσθίου ημιμορίου” Παρακολουθείστε την ομιλία στο http://www.livemedia.gr/video/81184

Ομιλητής: “Λατανοπρόστη: Παρελθόν, Παρόν, ποιό Μέλλον;” Παρακολουθείστε την ομιλία στο http://www.livemedia.gr/video/81978

Προεδρείο Επιτροπής Αξιολόγησης Προφορικών Ανακοινώσεων με Θέμα “Εξεταστικές Μέθοδοι”