Δημοσιεύσεις-Ανακοινώσεις

 1. Ματθαίου Ν. Καταρράκτης και γλαύκωμα. Η διαχείρηση του μέλλοντος. Νέες Οφθαλμοχειρουργικές Σημειώσεις 2013;7(1) 27-28.
 2. Ματθαίου Ν., Τσιπιανίτη Ι., Κράνιας Γ. Ένθεση διπλής βαλβίδος Ahmed Model   B-1 σε νεοαγγειακό γλαύκωμα. Δύο έτη μετεγχειρητικής παρακολούθησης. 39ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 7-11/6/2006
 3. Ματθαίου ΝΠ, Σταύρακας Ι, Κρανιάς Γ. Ερπητική κερατίτιδα και λατανοπρόστη. Οφθαλμολογικά Χρονικά 2005;15(2):175-178
 4. Lip PL. Felmeden DC, Blann AD, Matheou N, Thakur S, Cunliffe IA, Lip GY. Plasma vascular endothelial growth factor, soluble VEGF receptor FLT-1, and Von Willebrand factor in glaucoma. Br J Ophthalmol 2002 Nov:86(11):1299-302
 5. Matheou N, Lip PL, Felmeden D, Blann AD, Thakur S, Ramanathan S, Cunliffe IA, Lip GYH. Plasma vascular endothelial growth factor and von Willebrand factor levels in Primary Open Angle Glaucoma and Normal Tension Glaucoma. 2001 ARVO Meeting, Fort Lauderdale, Florida, USA, Μάιος 2001
 6. Matheou N, Lip PL, Felmeden D, Blann AD, Thakur S, Ramanathan S, Cunliffe IA,    Lip GYH. Plasma vascular endothelial growth factor and von Willebrand factor levels in Primary Open Angle Glaucoma and Normal Tension Glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2001;42(4):S560  Abstract nr  3008
 7. Lip PL, Felmeden D, Blann AD, Matheou N, Thakur S, Ramanathan S, Cunliffe IA, Lip GYH. Abnormal vascular endothelial growth factor and von Willebrand factor levels in glaucoma. Royal College of Ophthalmology Annual Congress, Birmingham, UK, Μάιος 2001
 8. Matheou N, Ramshandani M, Cunliffe IA. Ανασκοπική μελέτη της χρήσεως σκευάσματος τιμολόλης / δορζολαμίδης σε ασθενείς με γλαύκωμα. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2000
 9. Matheou N, Sedgwick G, Wild JM, Cunliffe IA. Visual field loss attributable to misting of the trial lens. Acta Ophthalmol Scand. 2000Dec;78(6):721-2
 10. Matheou N, Cunliffe IA. A retrospective study on the use of Xalatan over a three year period. 6th European Glaucoma Society Congress, London, UK, Ιούνιος 2000
 11. Matheou N, Ramshandani M, Cunliffe IA. A retrospective study of the use of Cosopt in glaucoma patients. Heartlands Research Day, Birmingham, UK, Νοέμβριος 2000
 12. Matheou N, Cunliffe IA. Our changing trends in prescribing Xalatan. Heartlands Research Day, Birmingham, UK, Νοέμβριος 2000
 13. Matheou N, Rauz S, Ramchandani M, Cunliffe IA. An audit of the use of Cosopt in glaucoma patients in general ophthalmic clinics. 20th Annual Meeting of the Glaucoma Society (UK & EIRE), London, UK, Νοέμβριος 1999
 14. Matheou N, Ahmad N. Clinical comparison of Silicone versus PMMA intraocular lences in phacoemulsification. 31ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική, Μάιος 1998
 15. Matheou NP, Drakatos PA, Drakatos SP, Badekas V. Simulation of man-machine system for mechanical designing. 8th Annual International Energy Week Conference, American Society of Mechanical Engineers International, Houston, USA, Ιανουάριος 1997. (co-chairman)
 16. Rauz S, Sung V, Matheou N, Chew CKS et al. Activity of an Ophthalmic Accident & Emergency Department: the results of 3970 consecutive patients. Oxford Annual Ophthalmology Congress, UK,  Ιούλιος 1997.
 17. Ματθαίου ΝΠ, Παναγιώτου Ι. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση στα παιδιά: Συνήθεις και σπάνιες εκδηλώσεις, διάγνωση και θεραπεία. Παιδιατρική 1995;58:297-304