Διαθλαστική χειρουργική

Διαθλαστικές ανωμαλίες όπως μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμός μπορούν εύκολα πλέον να διορθωθούν με διαθλαστική χειρουργική.

Οι φακοί επαφής εγκυμονούν κινδύνους για τον κερατοειδή, όπως για παράδειγμα δυσανεξία, ή μολύνσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε τύφλωση.

Γι’ αυτό είναι πλέον προτιμότερο να προχωρά κανείς σε μια διαθλαστική εγχείρηση προκειμένου να διορθώσει αυτές τις οπτικές ανωμαλίες.

Είναι απαραίτητος ο προεγχειρητικός έλεγχος, προκειμένου να μετρηθούν τα βιομετρικά στοιχεία και να δούμε εάν το μάτι του ασθενούς είναι κατάλληλο για να υποστεί μια διαθλαστική χειρουργική.

Το 30% των οφθαλμών δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για Laser, οπότε άλλες μέθοδοι θα πρέπει να προταθούν στον ασθενή.

Οι τεχνικές εφαρμόζονται πολλά χρόνια, και είναι τελειοποιημένες με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η συχνότερη διαθλαστική χειρουργική που γίνεται είναι με Laser, είτε LASIK, είτε PRK.

Υπάρχουν και διάφορες άλλες μέθοδοι οι οποίες δεν έχουν τόσο μεγάλη ανταπόκριση και δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα μάτια.

Είμαστε στην διάθεση σας, για να συζητήσουμε μαζί, την βελτίωση της ποιότητας ζωής σας.