Το Ιατρείο

Κείμενο για την περιγραφή της εικόνας.