Θεραπείες

Laser γλαυκώματος
Laser για παθήσεις αμφιβληστροειδούς
Διάνοιξη δακρυικών πόρων
Εφαρμογή φακών επαφής και εκπαίδευση στην χρήση τους